24 januari 2005: Toespraak van z.e. de Gouverneur van de Nederlandse Antillen t.g.v. de Opening van de Infotheek Fundashon pa Maneho di Adikshon - FMA Oosterbeekstraat 11, Curaçao.

Dames en Heren,

 

Drugs, drugsgebruik en drugshandel zijn begrippen die we dagelijks in de media tegen komen. Drugs vormen de kern van heel veel problemen van ons land en met name bij het jeugdige deel van onze samenleving. Het heeft geen zin om dat te ontkennen of stil te zwijgen. Integendeel, het bespreekbaar maken van het probleem is juist deel van de oplossing. Onderdeel van dat bespreekbaar maken is het verzorgen van de juiste informatie over dit onderwerp. Vooral bij de jongeren én hun ouders of verzorgers. Het lijdt geen twijfel dat een goede aanpak valt of staat bij een juiste begripsvorming van de gebruikers van drugs enerzijds en voor de directe omgeving van de gebruikers van drugs, zoals ouders, vrienden, mede-scholieren, studenten en docenten, etc. anderzijds. Ik ben er van overtuigd dat deze infotheek bij een organisatie als FMA het best tot zijn recht komt omdat FMA een aanspreekpunt is voor zowel de gebruikers, als voor de omgeving van de drugsgebruikers en daar de nodige expertise voor ontwikkeld heeft. Ik ben daarom zeer verheugd dat deze infotheek een concreet feit geworden is en zou toch ook van de gelegenheid gebruik willen maken om de Rabobank te bedanken voor hun donatie namens het Antilliaanse volk en spreek de hoop uit dat ten volle van deze infotheek gebruik gemaakt zal worden.

 

Bij deze verklaar ik de FMA-infotheek voor geopend!

 

Dank u en gefeliciteerd.